Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở y tế bị cách ly do dịch Covid-19

(ĐTCK) Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở y tế bị cách ly hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1072/BHXH-CSYT hướng dẫn Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thực hiện.

Theo đó, khi có cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh phối hợp với Sở Y tế kịp thời hướng dẫn việc tổ chức KCB bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến.

Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh nêu trên là bệnh viện tuyến Trung ương hoặc tuyến tỉnh, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở đó được lựa chọn khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tương đương hoặc cơ sở khám, chữa bệnh tuyến thấp hơn tuyến đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trên cùng địa bàn tỉnh và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí như khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Người bệnh bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly tại các cơ sở y tế nêu trên mà mắc các bệnh khác phải khám và điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do cơ sở khám, chữa bệnh bị cách ly y tế: được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 505/BYT-BH ngày 06/02/2020.

Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cập nhật dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế ngay sau khi người bệnh xuất viện theo đúng các quy định hiện hành để phục vụ công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%