Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Đại tá Phạm Mạnh Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông

Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Nông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 2 ngày 22 – 23/7, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức  Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 134 đại biểu chính thức đến từ 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt.

Đơn vị tiếp tục  làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại; duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới chuyển biến mạnh mẽ...

Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, quyết thắng”, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết tâm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng bộ chọn 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện: Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình, chủ động tham mưu các chủ trương, đối sách xử lý có hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; công tác huấn luyện thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”; quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được xây dựng có bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 16 ủy viên.

Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kì mới, Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Nông cho biết Đảng ủy Bộ đội biên phòng có nhiều chủ trương, giải pháp, cụ thể, sát với thực tiễn.

Tập trung nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, năng lực của cấp ủy trong ra nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, thực hiện các kế hoạch, triển khai phải sát với các đồng chí.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ có ý thức, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong xây dựng đơn vị cũng như các đảng viên nêu cao vai trò đoàn kết, gương mẫu, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

Tin bài liên quan

VNIndex

905.21

1.23 (0.14%)

 
VNIndex 905.21 1.23 0.14%
HNX 132.93 1.2 0.9%
UPCOM 61.52 -0.26 -0.42%

Lịch sự kiện

01/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021