CZC tạm ứng 12% cổ tức năm 2013 bằng tiền

(ĐTCK) CTCP Than Miền Trung – VINACOMIN ( CZC – UpCOM) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

CZC tạm ứng 12% cổ tức năm 2013 bằng tiền

Cụ thể CZC thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/02/2014, ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2014. Thời gian thanh toán vào ngày 10/04/2014.

CZC cũng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhằm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.


VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%