CTD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons

Mã chứng khoán: CTD 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Lý do và mục đích:  

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và đăng trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

- Nội dung họp: Nội dung chương trình họp và tài liệu đại hội dự kiến sẽ được Tổ chức phát hành công bố trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%