CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 06/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty, số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,359.92

3.4 (0.25%)

 
VNIndex 1,359.92 3.4 0.25%
HNX 317.07 3.42 1.08%
UPCOM 88.82 -0.05 -0.06%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021