CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 06/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty, số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,250.57

-5.86 (-0.47%)

 
VNIndex 1,250.57 -5.86 -0.47%
HNX 281.09 0.16 0.06%
UPCOM 80.66 0.8 0.99%