CTCP Xây lắp điện 1 (PC1 – HOSE)


Thời gian thực hiện: 03/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020

Địa điểm thực hiện:  Số 583 - Đường Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%