CTCP Vinaconex 25 (VCC – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 12/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 -Trụ sở Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.46

-3.99 (-0.32%)

 
VNIndex 1,248.46 -3.99 -0.32%
HNX 292.81 -2.72 -0.93%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021