CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải biển và  Thương mại Phương Đông. Số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.    

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%