CTCP Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 29/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P.Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 0.0 0.0%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%