CTCP Tổng công ty May 10 (M10 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%