CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1 – HOSE)

 

Thời gian thực hiện: 28/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tại tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông thường niên;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 0.0 0.0%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021