CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TN1 – HOSE)

 

Thời gian thực hiện: 28/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tại tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông thường niên;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%