CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (TNS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 08/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory (14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông