CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 08/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,345.55

10.81 (0.8%)

 
VNIndex 1,345.55 10.81 0.8%
HNX 325.46 5.44 1.67%
UPCOM 87.52 -0.06 -0.07%