CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 08/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,250.57

-5.86 (-0.47%)

 
VNIndex 1,250.57 -5.86 -0.47%
HNX 281.09 0.16 0.06%
UPCOM 80.66 0.8 0.99%