CTCP Phú Tài (PTB – HOSE)

Thời gian thực hiện: 06/04/2019               

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2019;

+     Báo cáo tài chính năm 2018;

+     Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018;

+     Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019;

+     Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019;

+     Thư kiểm toán.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%