CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo niêm yết cổ phiếu trên HOSE

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo niêm yết cổ phiếu trên HOSE ảnh 1

THÔNG BÁO

(Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) ngày 20/3/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

Hội đồng Quản trị PVCFC trân trọng thông báo về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HSX như sau:

I.         Thông tin về tổ chức niêm yết

1.    Tên tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

2.    Tên giao dịch: PetroVietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company.

3.    Tên viết tắt: PVCFC.

4.    Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

5.    Vốn điều lệ: 5.294.000.000.000 đồng (Năm nghìn hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng).

6.    Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2001012298, đăng ký lần đầu ngày 24/03/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp.

7.    Các lĩnh vực kinh doanh:

§  Sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ;

§  Bán buôn, bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp;

§  Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất;

§  Kho bãi và lưu giữ và bốc xếp hàng hóa;

§  Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

§  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

§  Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị.

II.      Thông tin về cổ phiếu niêm yết:

1.    Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

2.    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3.    Mã chứng khoán: DCM.

4.    Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.    

5.    Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 529.400.000 cổ phiếu.

6.    Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 5.294.000.000.000 đồng.

7.    Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 31/03/2015.

8.    Giá chào sàn: 14.500 đồng/cổ phiếu (Mười bốn nghìn năm trăm đồng/một cổ phiếu).         

III.   Bản cáo bạch của Công ty được cung cấp tại:

-       Website Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau: www.pvcfc.com.vn

-       Website Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh: www.hsx.vn

-       Website Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí: www.psi.vn

IV.   Lưu ký:

Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng thông báo./.                                                         

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo niêm yết cổ phiếu trên HOSE ảnh 2 

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%