CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, P.Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nội dung họp:  Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; và một số nội dung khác.

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021