CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 30/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Dự  kiến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tại số 01 Phù  Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.           

Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; và một số nội dung khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%