CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 30/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Dự  kiến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tại số 01 Phù  Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.           

Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; và một số nội dung khác.

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021