CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 30/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Dự  kiến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tại số 01 Phù  Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.           

Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; và một số nội dung khác.

VNIndex

999.0

-4.08 (-0.41%)

 
VNIndex 999.0 -4.08 -0.41%
HNX 147.22 -0.49 -0.33%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021