CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM - HNX)

 

- Thời gian thực hiện:Dự kiến ngày 31/03/2017.

- Địa điểm thực hiện:Sẽ thông báo cụ  thể trong giấy mời họp.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%