CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 11/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,270.59

4.23 (0.33%)

 
VNIndex 1,270.59 4.23 0.33%
HNX 297.29 2.57 0.86%
UPCOM 81.0 0.0 0.0%