CTCP Dược phẩm OPC (OPC – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 09/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm OPC - 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,252.51

0.06 (0.0%)

 
VNIndex 1,252.51 0.06 0.0%
HNX 293.25 -2.29 -0.78%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021