CTCP Đóng tàu Sông Cấm (SCY – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 15/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tại hội trường tầng 5 của Công ty thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,266.09

-0.27 (-0.02%)

 
VNIndex 1,266.09 -0.27 -0.02%
HNX 297.56 2.83 0.95%
UPCOM 81.0 0.0 0.0%