CTCP Dệt May Hà Nội (HSM – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 08/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội tại Hà Nam, địa chỉ Khu Công nghiệp Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.07

-3.38 (-0.27%)

 
VNIndex 1,249.07 -3.38 -0.27%
HNX 293.2 -2.33 -0.8%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021