CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 15/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm Công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.33

-4.12 (-0.33%)

 
VNIndex 1,248.33 -4.12 -0.33%
HNX 292.19 -3.35 -1.15%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021