CTCP Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn (TDI – HNX)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020 

Địa điểm thực hiện: D04-L01, Khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%