CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED – HNX)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020

Địa điểm thực hiện: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM.

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021