CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 07/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,250.57

-5.86 (-0.47%)

 
VNIndex 1,250.57 -5.86 -0.47%
HNX 281.09 0.16 0.06%
UPCOM 80.66 0.8 0.99%