CTCP Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SON – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 29/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Trung tâm dạy nghề và Đào tạo lao động Xuất khẩu SONA, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%