CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB – UpCoM)

CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM, số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty chậm nhất trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021