CTCP CNG Việt Nam (CNG – HOSE)

Thời gian thực hiện:18/05/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021

Địa điểm thực hiện: Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,371.91

11.99 (0.87%)

 
VNIndex 1,371.91 11.99 0.87%
HNX 319.3 2.23 0.7%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021