CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS – UpCoM)

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Tầng 3, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021