CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS – UpCoM)

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Tầng 3, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS, Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%