CTCP Cao su Sao Vàng (SRC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 26/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng – số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,252.68

-6.02 (-0.48%)

 
VNIndex 1,252.68 -6.02 -0.48%
HNX 294.64 -2.15 -0.73%
UPCOM 80.42 -0.58 -0.72%