CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thư mời và thông báo sau cho cổ đông.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021