CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thư mời và thông báo sau cho cổ đông.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021