CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thư mời và thông báo sau cho cổ đông.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,167.33

5.32 (0.46%)

 
VNIndex 1,167.33 5.32 0.46%
HNX 246.13 8.24 3.35%
UPCOM 76.22 -0.24 -0.32%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

26/02/2021
01/03/2021
02/03/2021
04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
18/03/2021