CTCK được vừa mua, vừa bán chứng chỉ quỹ ETF

(ĐTCK) Theo Quy chế hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vừa được Sở GDCK TP. HCM (HOSE) ban hành, tổ chức tạo lập thị trường (CTCK) phải thông báo tài khoản giao dịch tạo lập thị trường cho HOSE trước ngày thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường ít nhất 3 ngày làm việc.
CTCK được vừa mua, vừa bán chứng chỉ quỹ ETF

Trong vòng 3 phút, tổ chức tạo lập thị trường phải tham gia đặt lệnh khi một trong các sự việc sau xảy ra và tồn tại quá 5 phút: không có lệnh mua, bán chứng chỉ quỹ ETF, chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán...

Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng chỉ quỹ ETF, tổ chức tạo lập thị trường phải đặt cả lệnh mua và lệnh bán. Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là 5 phút.

Cũng theo Quy chế trên, tổ chức tạo lập thị trường muốn tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường phải gửi đơn đề nghị cho HOSE. Thời gian tạm ngừng hoạt động tạo lập thị trường không quá 90 ngày. Trong quá trình thực hiện vai trò là tổ chức tạo lập thị trường, tùy mức độ vi phạm mà tổ chức tạo lập thị trường sẽ bị HOSE nhắc nhở, cảnh cáo, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường. 

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%