CSV: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 còn lại - đợt 2 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí chuyển tiền do cổ đông chịu), hồ sơ nhận cổ tức:

· Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

· Đối với tổ chức : Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh. - Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt (đối với cổ đông là cá nhân), hồ sơ nhận cổ tức: · Người sở hữu làm thủ tực nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (lầu 5, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/08/2021 và xuất trình CMND/CCCD (thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid – 19).

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021