CPW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (2%)

CTCP Công trình Giao thông Công chánh (CPW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2021

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/02/2021. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người ủy quyền hoặc được ủy quyền.

* Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty (Ông Nguyễn Vũ Minh Phước, phòng Kế toán – Tài chính, điện thoại 0903013239); hoặc fax vào số 028.38414824 hoặc gửi bảng scan vào địa chỉ email: happy.lucky2506@gmail.com (Tài khoản phải mang tên người sở hữu).

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông