Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX - UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện:  ngày 01/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quê hương 4, 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%