Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV - HNX)

 

- Thời gian: Dự kiến ngày 15/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – 187 Giảng Võ, Hà Nội.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%