Công ty cổ phần Fiditour (FDT– HNX)

Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 ngày 19/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng trên website của Công ty: https//www.fiditour.com, mục Quan hệ cổ đông trước ngày 06/04/2018.

VNIndex

999.74

-0.2 (-0.02%)

 
VNIndex 999.74 -0.2 -0.02%
HNX 147.49 -0.6 -0.41%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021