Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (HOT - HOSE)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3 năm 2017

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Hội nghị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%