Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS - UpCoM)

 

- Thời gian:  Ngày 02/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Km 25 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

VNIndex

1,196.93

2.73 (0.23%)

 
VNIndex 1,196.93 2.73 0.23%
HNX 231.8 6.33 2.73%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%