Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGR– HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 4 năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - tầng 5, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.  

Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021