Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGR– HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 4 năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - tầng 5, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.  

Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%