Công bố Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019

Công bố Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019

(ĐTCK) Tiếp nối sự thành công của Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2018, năm 2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Công ty Dragon Capital tiếp tục phối hợp tổ chức sự kiện này. 

Ðể khởi động cho mùa giải năm nay, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thêm thông tin về “Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2019”, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức buổi tập huấn về “Thẻ điểm quản trị công ty Việt Nam và các vấn đề về công bố thông tin trên báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững” tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham gia trình bày của các diễn giả là thành viên Hội đồng bình chọn đã trực tiếp tham gia chấm giải của các mùa giải trước.

Ðối tượng tham gia Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết năm 2019 (VLCA 2019) là các doanh nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội thuộc rổ chỉ số VNX Allshare và được chia thành 3 nhóm theo quy mô vốn hóa thị trường (lớn, vừa và nhỏ).

Nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn các báo cáo thường niên và các doanh nghiệp có tình hình thực thi quản trị công ty tốt nhất vào vòng chung khảo, kết quả đánh giá sơ khảo báo cáo thường niên và tình hình quản trị công ty sẽ được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst&Young, KPMG và PwC.

Hội đồng bình chọn VLCA 2019 tiếp tục có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, kế toán, kiểm toán, các nhà báo, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị công ty và phát triển bền vững.

Ðặc biệt, nhằm nhận diện và khích lệ các doanh nghiệp niêm yết có quản trị công ty tốt, căn cứ trên kết quả chấm VLCA 2019, Ban Tổ chức sẽ thực hiện công khai xếp hạng đánh giá về quản trị công ty của các doanh nghiệp này trên các phương tiện công bố thông tin của các sở giao dịch chứng khoán, Báo Ðầu tư Chứng khoán, trang web của giải…

Ðồng thời, nhằm hướng đến các doanh nghiệp có sự tiến bộ trong việc minh bạch thông tin, xây dựng báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững tốt trong các năm tham gia giải hoặc có sự tiến bộ vượt bậc về công tác quản trị công ty, Ban Tổ chức bổ sung thêm giải “Tiến bộ vượt trội” trong mùa giải VLCA 2019.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp để Cuộc bình chọn thành công tốt đẹp.

Thông tin về cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019

I. Mục tiêu Cuộc bình chọn

+ Ðánh giá và khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và báo cáo phát triển bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết.

+ Ðánh giá tình hình thực thi quản trị công ty của công ty niêm yết dựa trên các nguồn thông tin tin cậy được công ty công bố rộng rãi ra bên ngoài cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, tăng cường hơn nữa việc khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty.

II. Ðối tượng tham gia

Doanh nghiệp tham gia cuộc bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare được công bố vào tháng 4/2019 và được chia thành 3 nhóm:

+ Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn (gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa hàng đầu, có cổ phiếu thuộc rổ chỉ số VNX50);

+ Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa (gồm 150 công ty tiếp theo có giá trị vốn hóa sau VNX50, có cổ phiếu là cổ phiếu thành phần của VNX Allshare);

+ Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa nhỏ (bao gồm các công ty còn lại có cổ phiếu là cổ phiếu thành phần của VNX Allshare).

Iii. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Quy trình tuyển chọn báo cáo thường niên

Tất cả các báo cáo thường niên của năm tài chính 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ qua 2 vòng tuyển chọn (vòng sơ khảo và chung khảo). Kết quả báo cáo thường niên đoạt giải sẽ được lấy từ điểm cao xuống thấp của mỗi nhóm vốn hóa.

1.1  Vòng sơ khảo:

+ Hai sở giao dịch chứng khoán thực hiện chấm vòng sơ khảo cho các báo cáo thường niên đáp ứng điều kiện tham gia.

+ Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của hai sở giao dịch chứng khoán, Ban Tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC để thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo.

+ Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Hội đồng bình chọn quyết định số báo cáo thường niên vào vòng chung khảo.

1.2 Vòng chung khảo:

Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của các công ty kiểm toán và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các báo cáo thường niên có số điểm cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải.

2. Quy trình tuyển chọn doanh nghiệp về nội dung quản trị công ty

Doanh nghiệp tham gia bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare. Việc đánh giá dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi ra thị trường (website công ty, website của hai sở giao dịch chứng khoán; website Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán thông qua các công bố thông tin của công ty niêm yết như báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông…) trong khoảng thời gian từ 1/1/2018 đến 15/9/2019.

2.1 Vòng sơ khảo:

+ Bên thứ ba độc lập có kinh nghiệm về quản trị công ty thực hiện đánh giá sơ khảo nội dung quản trị công ty của các doanh nghiệp trên cùng một bộ tiêu chí.

+ Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của đơn vị chấm, Ban Tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo.

+ Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Hội đồng bình chọn quyết định số doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt vào vòng chung khảo.

2.2 Vòng chung khảo:

Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của các công ty kiểm toán và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các doanh nghiệp có điểm quản trị công ty cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải.

3. Quy trình tuyển chọn báo cáo phát triển bền vững

3.1 Vòng sơ khảo:

Thực hiện đánh giá trên cùng bộ tiêu chí chấm báo cáo thường niên, những doanh nghiệp đạt điểm sàn nội dung môi trường và xã hội được chọn chấm điểm báo cáo phát triển bền vững ở vòng chung khảo

3.2 Vòng chung khảo

Hội đồng bình chọn phát triển bền vững trực tiếp chấm điểm doanh nghiệp theo bảng điểm chi tiết. Các báo cáo phát triển bền vững có số điểm cao nhất được lựa chọn để trao giải

Công bố Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019 ảnh 1
Công bố Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019 ảnh 2
Công bố Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019 ảnh 3
Công bố Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019 ảnh 4

Ðể biết thêm chi tiết về Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2019, xin vui lòng tham khảo tại trang thông tin điện tử của giải www.aravietnam.vn,  website của HOSE (www.hsx.vn), HNX (www.hnx.vn) hoặc Báo Ðầu tư Chứng khoán (www.dtck.vn). Hoặc liên hệ:

Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM - ÐT: (84-8) 3821 7712 (ext 2511 - 2523) - Fax: (84-8) 3821 8429 

Phòng Quản lý niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - 02 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, HN - ÐT: (84-4) 3941 2626 (ext 442- 436) - Fax: (84-4) 3934 7818 

(*) Ghi chú: Báo cáo thường niên hợp lệ là những báo cáo thuộc năm tài chính 2018, được công bố chính thức và nộp đúng hạn theo quy định hiện hành cho HOSE hoặc HNX; không bị xử lý về công bố thông tin từ mức độ “Nhắc nhở trên toàn thị trường” trở lên (thời gian xem xét từ 01/01/2018 đến thời điểm xét trao giải năm 2019).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%