COM đặt kế lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2016

COM đặt kế lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2016

(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vật tư-Xăng dầu (COM), năm 2017, COM đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến 50 tỷ đồng, giảm mạnh 118% so với năm 2016. 
Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Vật tư-Xăng dầu (COM), năm 2017, COM đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến 50 tỷ đồng, giảm mạnh 118% so với 

Theo ban lãnh đạo COM, sở dĩ kế hoạch năm 2017 giảm mạnh so với năm 2016 là bởi đã loại trừ yếu tố biến động thị trường làm lợi nhuận công ty tăng mạnh.

Theo đó, việc tăng thuế bảo vệ môi trường từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít từ tháng 5/2015 đã ảnh hưởng tích cực đến biên lãi gộp của COM. Công tác điều hành hàng tồn giữa các đợt tăng giảm giá tốt làm chênh lệch giá trị tăng giảm cao, lợi nhuận theo đó tăng mạnh.

Cũng theo COM, giai đoạn 2017-2021, Công ty tiếp tục nâng cao thị phần, nâng cấp các chi nhánh xăng dầu hiện có đồng thời đầu tư mới ít nhất 3 chi nhánh và đặt mục tiêu sản lượng giai tăng bình quân 5%.

Trên cơ sở đơn giá lãi gộp bán lẻ xăng dầu dự kiến 1.000 đồng lít/, COM đặt mục tiêu tăng trưởng kép bình quân giai đoạn đạt 5%.

Năm 2016, với lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, vượt hơn 2,6 lần so với kế hoạch đề ra, COM đã tiến hành chia cổ tức tổng tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến 15%.

Tin bài liên quan

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%