Có thay đổi được lịch sử tín dụng xấu khách hàng?

Có thay đổi được lịch sử tín dụng xấu khách hàng?

(ĐTCK) Tôi có lịch sử tín dụng xấu, tôi xin hỏi, có phải lịch sử tín dụng xấu sẽ tồn tại trong khoảng ít nhất 3-5 năm nhưng khách hàng có thể thay đổi được điều này? Điểm tín dụng và hạng rủi ro của khách hàng được CIC chấm như thế nào? Điểm tín dụng do các cơ quan thông tin tín dụng hay TCTD khác nhau cung cấp có giống nhau?

Thông tin, điểm tín dụng là yếu tố duy nhất ngân hàng quyết định cấp tín dụng, đúng hay sai?

Tôi không còn dư nợ tại ngân hàng, tuy vậy, tôi có nên kiểm tra điểm tín dụng và hạng rủi ro của mình thường xuyên không?

Trả lời:

Thông tin lịch sử tín dụng xấu sẽ tồn tại trong khoảng ít nhất 3-5 năm nhưng khách hàng có thể thay đổi được điều này là sai.

Điểm tín dụng và hạng rủi ro của khách hàng được CIC chấm hàng tháng.

Điểm tín dụng do các cơ quan thông tin tín dụng hay TCTD khác nhau cung cấp có thể khác nhau.

Điểm tín dụng không phải là yếu tố duy nhất ngân hàng quyết định cấp tín dụng.

Khách hàng vay nên kiểm tra điểm tín dụng và hạng rủi ro của mình thường xuyên kể cả khi không còn dư nợ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%