Cổ đông lớn PYN Elite Fund đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT VNDirect (VND)

Cổ đông lớn PYN Elite Fund đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT VNDirect (VND)

(ĐTCK) PYN Elite Fund (NON-UCITS), cổ đông lớn thứ 2 của CTCP Chứng khoán VNDirect (VND - sàn HOSE) đã có văn bản đề nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nội dung bãi nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên khác để thay thế cho thành viên HĐQT bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm.

Theo đó, HĐQT VNDirect đã trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc đưa vấn đề “bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT” vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

Sau khi ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành việc đưa vấn đề nêu trên vào nội dung chương trình họp Đại hội thì ĐHĐCĐ sẽ thực hiện việc biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm một thành viên HĐQT hiện nay và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT vừa bị bãi nhiệm bởi ĐHĐCĐ.

Ngoài ứng viên được cổ đông PYN Elite Fund (NON-UCITS) đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông (đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) đã thực hiện quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT (nếu có). 

Hiện PYN Elite Fund (NON-UCITS) đang sở hữu gần 20,6 triệu cổ phiếu VND, tương ứng tỷ lệ 9,34% vốn, là cổ đông lớn thứ 2 của VNDirect.

Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA sở hữu 25,49%, có Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Hiền, cũng là thành viên HĐQT VNDirect. Ông Hiền là chồng của bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNDirect. Hiện bà Hương sở hữu khoảng 6,41 triệu cổ phiếu VND, chiếm 2,91% vốn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%