Có bao nhiêu loại thẻ ngân hàng?

Có bao nhiêu loại thẻ ngân hàng?

(ĐTCK) Có bao nhiêu loại thẻ ngân hàng?

Trả lời:

Việc phân loại thẻ ngân hàng phụ thuộc vào tiêu chí phân loại, có thể tham khảo 3 cách phân loại thẻ ngân hàng như sau:

Phân loại theo nguồn tài chính đảm bảo cho việc sử dụng thẻ, thẻ ngân hàng bao gồm 3 loại là: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Trong đó:

- Thẻ ghi nợ (debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại TCPHT (khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN). Trên thị trường, thẻ ghi nợ thường được gọi là thẻ ATM.

- Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với TCPHT (khoản 3 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

- Thẻ trả trước (prepaid card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền đã trả trước cho TCPHT.Thẻ trả trước bao gồm: Thẻ trả trước định danh (có các thông tin định danh chủ thẻ) và thẻ trả trước vô danh (không có các thông tin định danh chủ thẻ) (khoản 4 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

b) Phân loại theo hình thức hiện hữu của thẻ, thẻ ngân hàng bao gồm 2 loại là: thẻ vật lý, thẻ phi vật lý. Trong đó:

- Thẻ vật lý là thẻ có hình thức hiện hữu vật chất, thông thường được làm bằng chất liệu nhựa, có gắn dải từ hoặc chip điện tử để lưu giữ dữ liệu thẻ (khoản 6 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

- Thẻ phi vật lý là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin trên thẻ quy định tại Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN, được TCPHT phát hành cho chủ thẻ để giao dịch qua internet, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử chấp nhận thẻ khác. Thẻ phi vật lý có thể được TCPHT in ra thẻ vật lý khi chủ thẻ có yêu cầu (khoản 7 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

c) Phân loại theo mã tổ chức phát hành thẻ (BIN), thẻ ngân hàng bao gồm 02 loại là: (i) Thẻ ngân hàng có BIN do NHNN cấp, trên thị trường thường gọi là thẻ nội địa; (ii) Thẻ ngân hàng có BIN do tổ chức thẻ quốc tế (như: Visa, MasterCard, JCB...) cấp, trên thị trường thường gọi là thẻ quốc tế.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 0.0 0.0%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%