CNG sẽ chi hơn 100 tỷ cho kế hoạch đầu tư năm 2020

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG, sàn HoSE) đã có kế hoạch kinh doanh năm 2020 với cấp độ Hội đồng quản trị.
CNG là sản phẩm khí thiên nhiên thân thiện môi trường

CNG là sản phẩm khí thiên nhiên thân thiện môi trường

Theo đó, Công ty này đặt mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2020 với giá trị đầu tư và giá trị giải ngân cùng ở mức 102,5 tỷ đồng.

Trong số đó, nguồn tiền lấy từ vốn chủ sở hữu là 57,7 tỷ đồng và số còn lại lấy từ vốn vay và các nguồn khác.

Hội đồng quản trị CNG cũng đặt ra mục tiêu tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán CNG là 3.344 tỷ đồng.

Thị trường tiêu thụ CNG chủ yếu ở phí Nam với doanh thu CNG tại khu vực này đạt tới 2.584 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80,1 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 45,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam thành lập từ năm 2007, chuyên sản xuất, vận chuyển, phân phối khí nén thiên nhiên (Compressed Natural Gas – CNG).

Đây là sản phẩm khí cung cấp cho các nhà máy có sử dụng nhiệt năng trong quá trình sản xuất, chế biến; phục vụ cho các khu chung cư và được sử dụng như là nhiên liệu thay thế xăng dầu trong ngành giao thông vận tải.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty này chỉ là 19.2 tỷ đồng, trên cơ sở góp vốn của các cổ đông sáng lập: Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí  (51% vốn điều lệ), Công ty IEV Energy Sdn. Bhd (Malaysia, 42% vốn điều lệ), Công ty TNHH Sơn Anh (7% vốn điều lệ).

Năm 2010, Công ty đã phát hành 5.780.000 cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ từ 67,2 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng và sau đó nâng vốn điều lệ lên 270 tỷ đồng vào năm 2013.

Vốn chủ sở hữu của CNG đến thời điểm 31/12/2019 là 542,9 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 295,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị là 278 tỷ đồng.

Về phần tài sản, Công ty có 660 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và để ở dạng tiền và tương đương tiền khá nhiều với 377,4 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng có giá trị rất lớn với 252,5 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho chỉ có 23,2 tỷ đồng và có 4,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Công ty có quan hệ giao  dịch khá nhiều với các doanh nghiệp liên quan là các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí.

Trong đó, riêng giá trị mua hàng với Công ty cổ phần Khí thấp áp Việt Nam trong năm 2019 đạt tổng giá trị lên tới 1.209 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%