CMV: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (10%)

CMV: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (10%)


CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, TP.Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2019 và xuất trình Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

VNIndex

908.58

-3.92 (-0.43%)

 
VNIndex 908.58 -3.92 -0.43%
HNX 131.71 -0.93 -0.71%
UPCOM 60.96 0.3 0.5%