CLW: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016


 Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 10/04/2016 đến 25/04/2016).

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo sau


VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%