CLH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền (7%)

 

 CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/03/2019

- Địa điểm thực hiện:  

  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/03/2019 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%